http://ecoyouth.info

Սույն կայքը ստեղծվել է «Հայ դեռահասները` հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է

«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ-ի կողմից

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ

WWF հայաստանյան գրասենյակի համակարգմամբ

Նպատակը

 

Կայքի ստեղծման նպատակն է` ողջ աշխարհի հայախոս դեռահասներին ընձեռել հնարավորություն` ծանոթանալու բնապահպանական արդի հիմնախնդիրներին, առաջարկելու իրենց լուծումները, կազմակերպելու քննարկումներ, կիսելու լավագույն փորձն ու տպավորությունները:

Սա մի էլեկտրոնային տիրույթ է, որը կարող է նպաստել դեռահասների շրջանում բնապահպանական մտածելակերպի զարգացմանը և բնական ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործմանը, օրինակի համար. էլեկտրոնային տարբերակով գրքի ընթերցում:

Այստեղ դեռահասներն իրենք կարող են վեր հանել իրենց հուզող հիմնախնդիրները, կազմակերպել քննարկումներ և հետամուտ լինել դրանց լուծմանը: